I Sveriges södra delar ligger Linköping som med sina omkring 150.000-160.000 invånare tillhör östergötlands viktigaste städer. Historiskt har Linköping en gedigen tradition av avancerat industriarbete och idag har SAAB Aeronautics sitt huvudkontor förlagt till staden. Att SAAB:s verksamhet inom Aeronautics, som idag sysselsätter omkring 3000 personer, ligger just här beror på att företaget AB Svenska Järnvägsverkstädernas Aeroplanavdelning (ASJA) grundades i orten. SAAB köpte sedan upp konkurrenten och flyttade därefter sitt huvudkontor till Linköping.

I mångt mycket har militären satt sin prägel på staden. Men i takt med att Sverige försvagats som militärmakt har andra verksamheter växt fram. Idag är det många som startar och driver eget företag i Sverige i allmänhet och Linköpingsområdet i synnerhet. Det finns bland annat flera techbolag som växt fram och drivs i området, några av de mest spännande är Wematter (fokuserar på 3D-skrivare och 3D-utskrifter), Intuitive Aerial (numera börsnoterat bolag som arbetar med kamerateknik som använder räls- och vajersystem för att skapa avancerade inspelningar och produktioner), Senion Lab (Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik) samt Amra (ett internationellt hälsoföretag som bland annat analysera hur mycket fett och muskler som sitter på olika delar av kroppen.)  

företagsanda

 

Ett annat Linköpingsföretag som utmärkt sig genom att bli uppköpta av självaste Microsoft är självaste Donya Labs som grundades 2006 av Koshi Hamedi, Martin Ekdal och Ulrik Lindahl.

Men det finns även nystartade förhoppningsbolag som gått i konkurs bland annat Narrative som startades 2012 av Martin Källström, Oscar Kalmaru, Björn Wesén, Sebastian Björkelid och Simon Panzare.

Fördelarna för egenföretagare är trots allt mycket stora i Linköping, det är en universitetsstad vilket ger företag god tillgång på kvalificerad utbildad personal och där finns ett uppskattat NyföretagarCentrum.

Hur ser framtiden ut för företagare i Linköping?

Staden växer om än ganska långsamt, en växande befolkning kombinerat med en lång tradition av framgångsrik högteknologisk industri ger Linköping ett försprång framför många andra städer i Sverige.

NyföretagarCentrum har ett stort antal rådgivare som själva varit eller är företagare, dessa arbetar aktivt om målmedvetet med att knyta samman företagare med näringslivskontakter på hemmaplan. Dock är möjligheterna till att erhålla starta eget bidrag relativt små. Sammantaget får man ändå säga att framtiden, givet att vi befinner oss i en högkonjunktur, ser ljus ut för företag i Linköping.